Logotypy unijne

Realizacje

Realizacje

Zasady udziału i zakończenia udziału w projekcie

  • Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednej ścieżki wskazanej a także z doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi;
  • Po ukończeniu szkoleń uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie o jego ukończeniu; 
  • Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych oraz wypełnienie ankiety poszkoleniowej, jeśli Beneficjent założył taką procedurę ;
  • Przedsiębiorcy, którzy zakończyli udział w szkoleniach, mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczącego planowania strategii rozwoju GOZ w przedsiębiorstwie i działań wdrożeniowych GOZ;
  • Każdy uczestnik ma prawo skorzystać z maksimum 10 godzin przedmiotowego doradztwa;
  • W umowie z przedsiębiorcą zostanie określone, w jakim czasie od zakończenia szkolenia powinno zostać zrealizowane doradztwo dla każdego z uczestników.

Harmonogram udzielania wsparcia

Rodzaj wsparcia

Data

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

Forma wsparcia

Szkolenie ogólne

20.06.2024

08:00-16:00

On-line

Szkolenie ogólne

21.06.2024

08:00-16:00

On-line

Szkolenie specjalistyczne

24-25.06.2024

08:00-16:00

ul. Budowlanych 7,
86-300, Grudziądz

Stacjonarne

Szkolenie ogólne

25.06.2024

08:00-17:00

ul. Mehoffera 53A, 03-131, Warszawa

Stacjonarne

Szkolenie specjalistyczne

26-27.06.2024

08:00-16:00

ul. Budowlanych 7,
86-300, Grudziądz

Stacjonarne

Szkolenie ogólne

26.06.2024

07:00-15:00

ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 188D, 40-203, Katowice

Stacjonarne

Szkolenie specjalistyczne

27-28.06.2024

07:00-15:00

ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 188D, 40-203, Katowice

Stacjonarne

Szkolenie specjalistyczne

16-17.07.2024

09:00-17:00

ul. Mehoffera 53A, 03-131, Warszawa

Stacjonarne

Szkolenie ogólne

03.07.2024

08:00-16:00

On-line

Szkolenie ogólne

04.07.2024

08:00-16:00

On-line

Szkolenie ogólne
10.07.2024

08:00-16:00

On-line

Szkolenie ogólne

29.07.2024

08:00-16:00

ul. Grzegorza Fitelberga 1, 40-588 Katowice

Stacjonarne

Szkolenie specjalistyczne

30-31.07.2024

08:00-16:00

ul. Grzegorza Fitelberga 1, 40-588 Katowice

Stacjonarne

Szkolenie specjalistyczne

12-13.08.2024

08:00-16:00

On-line

Szkolenie specjalistyczne

07-08.08.2024

08:00-16:00

On-line

Szkolenie specjalistyczne

31.07-01.08.2024

08:00-16:00

On-line

Szkolenie ogólne – otwarte

05.09.2024

8:30-16:30

On-line

Szkolenie specjalistyczne

10-11.09.2024

8:30-16:30

On-line

Skip to content