Logotypy unijne

Wejdź na wyższy poziom biznesu

Projekt GO!Z – WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM BIZNESU współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Szczegóły projektu

Okres realizacji Projektu:  01.03.2024 – 31.12.2026 r.  

Obszar realizacji: cała Polska 

Cel Projektu: Podniesienie do 31.12.2026 r. kompetencji w zakresie zielonej ekonomii  przez min. 90% spośród 1040 uczestników proj.(450 K, 590 M), tj. przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z terenu całej Polski objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie planowania lub wdrażania rozwiązań dot. GOZ lub niskoemisyjnych w biznesie. 

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego działania FERS.01.03 poprzez realizację w projekcie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu wzrost kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników niezbędnych do wdrażania założeń GOZ w ich firmach.  

Działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników. Uzyskana przez UP wiedza i umiejętności dotyczące możliwości implementacji rozwiązań GOZ w praktyce biznesowej będą sprzyjać rozwojowi kapitału ludzkiego w firmie, zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i ich pracowników oraz pozwolą skierować przedsiębiorstwo objęte wsparciem w projekcie w stronę cyrkularnego modelu biznesowego. 

Skip to content